Foreningen
Pølsekroens Venner
 
 
 

Pølse kroens venner
Pølse

Historien

Egentlig startede det hele i 1958, hvor pianist Asker Ryg blev ansat i Pølsekroen. Hidtil havde der siddet en anden pianist, jeg mener han hed Schlúntz eller deromkring, men jeg havde kommet i kroen siden året før, og man lagde hurtigt mærke til Asker Ryg. Han havde en evne til at både lytte til, hvad vi sad og sang og også selv lave nogle sjove potpourrier og spille gamle kendte ting, såvel som nyere.

Foreningen ”Pølsekroens Venner” blev formelt startet i vinteren 1976/77!

Én af de mange faste gæster hed Svend Erik Esbensen, Ingeniør HD, hvis vi skal have titlerne med. Han var en glimrende pianist og satte sig ind i mange af Askers viser og potpourier. I 1975 begyndte han at holde arrangementer i sin gildekælder i huset i Rungsted. Gildekælderen var indrettet til fest efter alle kunstens regler med røde skamler a la Pølsekroen, bar, klaver og alt til faget henhørende. Qua sin Asker-musik-viden begyndte ”Esben” at kalde sig ”Troldmandens lærling”, og det skulle vise sig at blive til stor nytte for de mange Pølsekro-fans.

Asker bebudede nemlig, til alles sorg, sin tilbagetræden med udgangen af sæsonen 1976. Håkan havde desværre vinteren før lukket sine øjne for sidste gang, og ham savnede gæsterne meget.

Men vi fortsatte forbindelse med Asker. Da de første arrangementer foregik i Esbens privathjem, og da man ikke må udskænke alkoholholdige drikke mod betaling, selv ikke småbeløb, privat, blev det besluttet at starte en formel forening. Hvis foreningen overholder de danske regler for foreninger, er den ikke regnskabspligtig, men det indebærer at man overholder formalia d.v.s. valg af bestyrelse, generalforsamling og vedtægter, så vi gjorde alle disse besværlige ting, og den første formand blev Esbens kone Vibeke. Det var Vitus der fandt på den lille joke at opstille hende, og Esben havde selv forventet at blive formand, men det blev han så ikke!

Og så gik der nogle år med arrangementer i Esbens kælder og i Pølsekroen om sommeren. Her dukkede Asker også op og spillede skiftevis med Esben! Efter de første år i Rungsted, flyttede vi, for at aflaste Vibeke og Esben. Første stop var Peter Lieps hus – lige ved Bakken, så det lugtede lidt af fugl. Vi holdt også nogle arrangementer i Cafe Apoteket, hvor værten Hans Christian var en gammel pølsekro-fan, og i dyrehavesæsonen mødtes vi med jævne mellemrum i den gamle Pølsekro! Vi holdt også højtideligt generalforsamling hvert år med valg af bestyrelse og hele repertoiret! Sidste officielle formand var en sød pige ved navn Mariann Carlberg, og hun er egentlig aldrig blevet afsat, da vi aldrig formelt har opløst foreningen.

Sådan gik årene med muntert samvær, yderligere krydret af en årlig skovtur til Ulvedalene i Dyrehaven, gæt hvor vi havnede efter skovturen. Rigtig gættet! Somme tider deltog værten fra Pølsekroen selv i skovturen.

Imidlertid får alting en ende. Asker lukkede sine gamle øjne, over 80 år gammel, i 1987 og i 1990 fik vi den temmelig chokerende meddelelse at Esben var død. Stor sorg overalt, dels af personlige grunde, da vi var meget glade for Esben, dels fordi Pølsekroens Venner
stod uden pianist.

I nogle år lå foreningen relativt stille, indtil vor højt estimerede medlem Jan Hamilton arrangerede en aften i Peter Lieps hus, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med Krille.

Ham genfandt vi så i Skindbuksen, og siden har han været vores faste kapelmester.

Da vi altid er ude i restauranter o. lign. Kører vi i dag foreningen lidt mere uformelt uden generalforsamling og alt det der formelle. Vi mødes dels om søndagen i Kælder 12, hvor Krille spiller nu og dels ved et par arrangementer i Pølsekroen, når disse kan etableres.

Foreningen ”drives” af et initiativudvalg, p.t. bestående af d’herrer Vitus og Hans.

Så er vi vist fremme ved dagens situation!

Vitus & Hans
Pølsekroens Venner

Gå til sidens begyndelse...
 

 
Web Redaktører: Vitus og Allan  -  Web Master: Kjeld Jensen
© Foreningen Pølsekroens Venner